Gevonden op:

Wisseling van behandeling

Per (55)

Buikspoeling nacht

Overwegingen PD of HD Wisseling van behandeling Opslag PD zakken Overwegingen CAPD versus APD PD nacht Overwegingen dialyse thuis of centrum • Wilt u deze video bewaren of een aantekening maken
  log dan in
  .


 • Jaar van eerste nierfalen 1985
  Oorzaak van nierfalen IgA-nefropathie
  Andere aandoening(en) -
  Jaar van eerste behandeling 1990
   
  Behandelmethode(n)  
  Buikspoeling (CAPD) 1990 - 1993
  Postmortale donornier 1993 - 1999
  Buikspoeling (APD) 1999
  Levende donornier 1999 - 2012
  Hemodialyse - overdag dialysecentrum  2012 - 2014
  Postmortale donornier 2014 - heden

Mijn video's