Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Nierwijzer verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Gebruikersnaam die door u wordt ingevuld als u een account aanmaakt
  • E-mailadres dat u gebruikt om in te loggen
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Nierwijzer heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nvn.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

De Nierwijzer verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • u de mogelijkheid te bieden uw ervaringen voor uzelf op te slaan en te delen met uw behandelaars of anderen die u daar zelf actief in betrekt.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

De Nierwijzer zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Nadat u uw profiel hebt verwijderd van de website, zullen we uw gegevens verwijderen. Controle hierop vindt eens per kwartaal plaats.

 

In kaart brengen websitebezoek

De Nierwijzer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Lukt het niet via deze instellingen of hebt u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@nvn.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

De Nierwijzer neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nvn.nl.

Mijn video's