Over de Nierwijzer

De Nierwijzer is ontwikkeld door de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) in samenwerking met het veld (para-)medische professionals en patiënten en Creapolis Media.

Aan de beoordeling van de fragmenten is de grootst mogelijke zorg besteed. Bij twijfel zijn fragmenten voorgelegd aan de werkgroep die de medische richtlijn ‘nierfunctievervangende behandeling, wel of niet’ heeft ontwikkeld. Het kan echter voorkomen dat informatie verouderd, onvolledig of incorrect is. Zo zijn er onderwerpen van medische aard, terwijl de redactie NIET is samengesteld uit artsen of medisch getraind personeel, doch uit ervaringsdeskundige patiënten. Om die reden kan de NVN niet aansprakelijk gesteld worden voor medische of andere schade die zou kunnen ontstaan door verkeerde interpretatie van de door de NVN geplaatste filmfragmenten.

Het is de intentie van de NVN vooral het patiëntenperspectief van de onderwerpen in beeld te brengen om beter een keuze te kunnen maken voor een behandelvorm. Het gaat de NVN om de ervaringsverhalen en de mens achter de nierziekte. Ervaringen van mensen zijn doorgaans subjectief. Leerzaam, maar wel subjectief. Belangrijk is dat u met uw arts overlegt over medische adviezen. Ook kunt u gebruikmaken van de de consultkaart waar de Nederlandse federatie voor Nefrologie (NfN) verantwoordelijk voor is. En van de teksten over de behandelvorm die gebaseerd zijn op de Niergids van NVN en Nierstichting, die medisch gecheckt zijn.

Eventuele aanbevelingen, door onze redactie gedaan, zijn dus steeds vrijblijvend.

De Nierwijzer is financieel mogelijk gemaakt door het programma PG Werkt Samen www.pgwerktsamen.nl (een samenwerkingsverband van Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en het Landelijk Platform GGz) met ondersteuning van PGOsupport. De Nierstichting en Zilveren Kruis hebben de Nierwijzer mede gefinancierd.

Creapolis Media is verantwoordelijk voor de (technische) realisatie.

Menu
Mijn fragmenten